Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đề nghị xem xét
2 Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
3 Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết
4 Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền
5 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định
6 Văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS PCCC
Bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết Thụ lý HS PCCC
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Bộ phận trả Kết quả TT.PVHCC