Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng.
2 Giấy chứng tử
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận lao động TB&XH (phường Phú Thịnh)
Bước 2: UBND phường ký duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo UBND Phường (phường Phú Thịnh)
Bước 3: Phòng LĐTBXH thụ lý Cán bộ giải quyết Thụ lý hồ sơ 1 (Phòng LDTBXH)
Bước 4: UBNDThị xã ký duyệt Cán bộ giải quyết Văn phòng UBND thị xã
Hồ sơ đang ở bước 5: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận lao động TB&XH (phường Phú Thịnh)