Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1).
2 Bản sao Giấy chứng tử.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Đặng Thị Kim Hằng LĐTBXH Tân Lập
Bước 2: UBND Xã ký duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo Xã Tân Lập
Bước 3: Phòng LĐTBXH huyện Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 Nhài
Bước 4: Sở LĐ -TB&XH ký duyệt Cán bộ giải quyết tk đại diện sở
Hồ sơ đang ở bước 5: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết Đặng Thị Kim Hằng LĐTBXH Tân Lập