Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu
3 Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
4 Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng
5 Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Bùi Văn Hoàng
Bước 2: Điều phối thẩm định Cán bộ giải quyết Nguyễn Ngọc Thức
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Hiếu
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Bộ phận trả Kết quả TT.PVHCC