Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo
2 Chứng nhận đăng ký kinh doanh
3 Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn
4 Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu
5 Văn bản chứng minh quyền sở hữu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS sở VHTT&DL
Bước 2: thẩm định Cán bộ giải quyết TP Văn Hóa
Bước 3: Lãnh đạo sở duyệt Cán bộ giải quyết Trần Văn Chung
Hồ sơ đang ở bước 4: kết quả Cán bộ giải quyết Bộ phận trả Kết quả TT.PVHCC