Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
3 Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
4 Báo cáo đánh giá an toàn
5 Bản sao quyết định thành lập tổ chức
6 Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp
7 Bản sao hợp đồng dịch vụ
8 Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Nguyễn Anh Khiếu Sở KHCN
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết Quản lý NLHN-NT
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Châu
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả KQ TT.HCC