Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
3 Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
4 Báo cáo đánh giá an toàn
5 Bản sao quyết định thành lập tổ chức
6 Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp
7 Bản sao hợp đồng dịch vụ
8 Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Nguyễn Đức Đăng
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết Quản lý NLHN-NT
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Châu
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC