Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp đăng ký, biển số
2 Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn
3 Giấy bán, cho, tặng
4 Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận hồ sơ SGTVT
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết Trần Mãi
Bước 3: Duyệt, trình ký Cán bộ giải quyết Văn Thành Lâm
Bước 4: LĐ Sở ký duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo Sở GTVT
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC