Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Mẫu số 09/ĐK
2 Mẫu số 09/ĐK
3 Giấy chứng nhận QSD đất số AN539669, T01241 ngày 10/12/2008
4 HĐ mua bán tài sản đấu giá
5 CV xử lý tài sản gán nợ của MHB trước đây
6 Biên bản đấu giá tài sản
7 BB bàn giao + BB giao tài sản
8 To72 khai thuế TNDN + Tờ khai lệ phí trước bạ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Đỗ Đình Chiến
Bước 2: Thẩm định, xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết Văn phòng Đăng ký ĐĐ
Bước 3: Tham mưu lãnh đạo Sở Cán bộ giải quyết Vương Văn Hào
Bước 4: LĐ Sở duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo STNMT
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả KQ TT.HCC