Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo
2 Chứng nhận đăng ký kinh doanh
3 Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn
4 Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu
5 Văn bản chứng minh quyền sở hữu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS sở VHTT&DL
Bước 2: thẩm định Cán bộ giải quyết TP Văn Hóa
Bước 3: Lãnh đạo sở duyệt Cán bộ giải quyết Giám đốc sở VHTTDL
Hồ sơ đang ở bước 4: kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC