Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản công bố hợp quy
2 Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
3 Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm
4 Kế hoạch kiểm soát chất lượng
5 Kế hoạch giám sát định kỳ
6 Báo cáo đánh giá hợp quy
7 Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000
8 Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh
9 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Nguyễn Ngọc Thắm
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết Mạc Huy Hạnh
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Phan Thanh Dũng
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC