Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản công bố hợp quy
2 Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
3 Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm
4 Kế hoạch kiểm soát chất lượng
5 Kế hoạch giám sát định kỳ
6 Báo cáo đánh giá hợp quy
7 Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000
8 Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh
9 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Nguyễn Ngọc Thắm
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết Mạc Huy Hạnh
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Phan Thanh Dũng
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả KQ TT.HCC