Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn
3 Giấy xác nhận quá trình thực hành
4 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe
5 Phiếu lý lịch tư pháp
6 Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm
7 Sơ yếu lý lịch tự thuật
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Huỳnh Trung Vũ
Bước 2: Điều phối thẩm định Cán bộ giải quyết Hoàng Mạnh Hoài
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Đồng Thông
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC