Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản kế hoạch BVMT
2 Báo cáo đầu tư, phương án kinh doanh
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Đào Thị Tố Như
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết Đặng Thị Bích Hà
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Đào Văn Hoàng
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC