Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản kế hoạch BVMT
2 Báo cáo đầu tư, phương án kinh doanh
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Đào Thị Tố Như
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết Đặng Thị Bích Hà
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Đào Văn Hoàng
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả KQ TT.HCC