Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)
2 Hồ sơ trình thẩm định
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Quách Ngọc Miên
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Tuấn
Bước 3: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Lãnh đạo SXD
Hồ sơ đang ở bước 4: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Trả KQ TT.HCC