Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Các tài liệu liên quan
3 Báo cáo về vườn cây đầu dòng
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS sở NN-PTNT
Bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết Lê Xuân Trí
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC