Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính
3 Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông
4 Biên bản kiểm tra
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS
Bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết Thụ lý HS PCCC
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC