Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký kết hôn
2 Giấy xác nhận của tổ chức y tế
3 + Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài
4 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam
5 Bản sao trích lục hộ tịch
6 Văn bản xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài
7 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TP
Bước 2: Chờ duyệt Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 TP
Bước 3: UBND huyện Cán bộ giải quyết VP.HĐND-UBND Bù Đốp
Hồ sơ đang ở bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TP