Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký kết hôn
2 Giấy xác nhận của tổ chức y tế
3 + Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài
4 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam
5 Bản sao trích lục hộ tịch
6 Văn bản xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài
7 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TP
Bước 2: Chờ duyệt Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 TP
Bước 3: UBND huyện Cán bộ giải quyết VP.HĐND-UBND Bù Đốp
Hồ sơ đang ở bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TP