Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động
2 Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
3 Bản sao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
4 Bản sao thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
5 Hồ sơ hưởng TCTN
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS sở LĐ-TBXH
Bước 2: Kết thúc Cán bộ giải quyết Dương Thị Đan Thanh