Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
2 Giấy chứng nhận đã cấp
3 Bổ sung giấy nộp thuế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Trần Nam Giang
Bước 2: CN.VPĐKĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Trưởng BP Tiếp nhận
Bước 3: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết Thuế Đồng Phú
Bước 4: BPMC thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết Trần Nam Giang
Bước 5: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Trần Nam Giang
Bước 6: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Trần Nam Giang
Bước 7: CN.VPĐKĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Trưởng BP Tiếp nhận
Hồ sơ đang ở bước 8: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết Trần Nam Giang