Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin người nộp hồ sơ
Thông tin dịch vụ công
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu
3 Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
4 Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng
5 Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng
Quá trình giải quyết hồ sơ