Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Tiếp nhận HS sở LĐ-TBXH
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt Cán bộ giải quyết Lê Thị Khuê
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC