Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Út
Bước 2: Lưu trử Cán bộ giải quyết Phạm Văn Tới
Hồ sơ đang ở bước 3: Không trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC