Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 01. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị kinh doanh bến xe hàng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định sau đó nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho đơn vị kinh doanh bến xe hàng;

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ;

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải chuyển cho phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét quyết định.

Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

Trường hợp bến xe không đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng thì cơ quan kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo bằng văn bản với đơn vị khai thác bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

Trung tâm phục vụ hành chính công nhận hồ sơ kết quả giải quyết tại phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc dịch vụ công đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác (mẫu Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);

+ Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng;

+ Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định;

+ Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác (mẫu Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo quy định tại Điều 57 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014.

Yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng:

- Tổng diện tích (tối thiểu):        2.000 m2;

- Diện tích kho hàng kín tối thiểu: Theo yêu cầu;

- Trang thiết bị bốc, xếp bằng cơ giới  : Có;

- Diện tích đỗ xe (tối thiểu):       800;

- Văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ (tối thiểu) : 2-4 % Tổng diện tích bến;

- Đường xe ra, vào : Riêng biệt hoặc chung;

Hệ thống thoát nước:Có hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm không ứ đọng nước.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Tải về biểu mẫu
2 Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng
3 Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe
4 Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe
Nộp hồ sơ mức độ 3