Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Xin gia hạn, bổ sung, sửa đổi , cấp lại hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, lực lượng vũ trang nhân dân (CB,CC, VCQL, LLVT) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) Trung tâm Hành chính công tỉnh. Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa đúng quy định, Bộ phận TN&TKQ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.

          Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ và lệ phí đến Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao.

          Bước 3: CB,CC, VCQL, LLVT đến Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả theo thời gian ghi trên biên nhận.

          b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua đương bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

          + Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 năm;

          + Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử đi nước ngoài (bản chính, chữ ký mực tươi), trong đó:

          Nêu rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức, viên chức của người được cử đi nước ngoài, nước đến, thời gian ở nước ngoài, mục đích, nguồn kinh phí cho chuyến đi;

          Văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai (theo Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao);

          Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì phải ban hành văn bản mới.

          - Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

          + Tờ khai theo Mẫu 02/2016/XNC;

          +  Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị cần sửa đổi, bổ sung;

          + Bản chính và bản sao giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (bản chính được trả lại khi nhận kết quả);

          + 01 bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007  được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu.

          - Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ:

          + Trường hợp mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu theo (Mẫu 06/2016/XNC) gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh;

          + Sau khi Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh thống báo tới các cơ quan chức năng xác minh, sau 15 ngày mới được cấp lại hộ chiếu mới.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          d) Thời gian giải quyết: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ sẽ gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

          h) Phí, lệ phí:

          + Gia hạn hộ chiếu: 100.000 đ.

          + Hộ chiếu cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 đ.

          + Bổ sung, sửa đổi nội dung hộ chiếu: 50.000 đ.

          + Phí gửi hồ sơ qua bưu điện: 275.000 đ/ bưu gửi (đã bao gồm thuế VAT).

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Mẫu 02/2016/XNC: Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV.

          + Mẫu 06/2016/XNC: Công văn thông báo mất HCNG, HCCV.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

          -  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

          - Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

          - Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

          - Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

          - Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

          - Quyết định số 288-QĐ/TU ngày 8/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

          - Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29/7/2010 giữa Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
2 Tờ khai cấp/gia hạn/ sửa đổi/bổ sung hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. + Mau 02
3 Hộ chiếu cũ
4 Giấy tờ liên quan
Nộp hồ sơ mức độ 3