Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 0. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận;

- Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Tên thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị của các Tổ chức.

- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng đất, rừng khu vực đề nghị chuyển đổi, kèm theo các tài liệu điều tra, khảo sát của đơn vị tư vấn.

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tổ chức được chuyển rừng sang trồng cao su.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng , chủ đầu tư là tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển rừng sang trồng cao su.

h) Lệ phí: Không                                       

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không

k) Yêu cấu/điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

-Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị
2 Báo cáo kết quả điều tra