Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 0. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

­- Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận

- Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Tên thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp phép khai thác tận dụng  của Tổ chức

- Bản báo cáo khai thác

- Bản đồ khu khai thác

- Văn bản giao nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng hoặc chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng, chủ đầu tư; đơn vị khai thác được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng.

h) Lệ phí: Không                                       

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không

k) Yêu cầu/ Điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị
2 Bản báo cáo khai thác
3 Bản đồ khu khai thác
4 Văn bản giao nhiệm vụ của UBND