Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bước 4: Sở Nông nghiệp & PTNT thánh lập Hội đồng thẩm định;

- Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Tên thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ để thẩm định:

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án của chủ rừng là tổ chức (Ban hành kèm theo Phụ lục VI của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014); 

+ Bản thuyết minh phương án quản lý rừng bền vững (Ban hành kèm theo theo Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014);

+ Hệ thống bản đồ

+ Bản tài liệu, số liệu điều tra thu thập.

- Hồ sơ khi phê duyệt:

+ Bản thuyết minh phương án quản lý rừng bền vững và hệ thống bản đồ đã được chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định; 

 + Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định)

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định phương án và gửi văn bản thẩm định cho tổ chức.

Tổ chức chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định và gửi lại Sở Nông nghiệp & PTNT. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ, Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt phương án và trả kết quả cho chủ rừng

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Nông nghiệp & PTNT

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và các Sở ngành liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt Phương án

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị thẩm định phương án (Phụ lục VI của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT).

- Bản thuyết minh phương án (Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT).

k) Yêu cầu/ Điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phương án quản lý rừng bền vững)

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thẩm định
2 Bản thuyết minh phương án quản lý rừng
3 Hệ thống bản đồ
4 Bản tài liệu, số liệu điều tra thu thập
5 Bản thuyết minh đã được chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định
6 Văn bản tiếp thu, giải trình