Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

d) Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

h) Lệ phí:  Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cấp lại GCN DKDT