Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hồ sơ thương nhân điện tử trên Ecosys. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bản giấy, cần cập nhật hồ sơ đó trên Ecosys. Doanh nghiệp khai báo dữ liệu theo mẫu trên Ecosys và đính kèm các chứng từ cơ bản trên Ecosys.

Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của doanh nghiệp trong thời gian 6 giờ làm việc.

Sau khi nhận được phê duyệt hồ sơ qua Internet, doanh nghiệp nộp đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C.O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận.

b) Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ hơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp C/O.

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D.

*Trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan, bổ sung một số chứng từ sau:

- Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam.     

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của doanh nghiệp trong thời gian 6 giờ làm việc.

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D sẽ được cấp trong thời gian 2 giờ làm việc.

- Trường hợp thương nhân vi phạm về xuất xứ hàng hóa trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày xử lý vi phạm, thời gian cấp C/O cho những thương nhân này là 3 ngày kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
          - Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải kiểm tra để xác định hàm lượng ASEAN trong sản phẩm xuất khẩu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.

+ Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Phụ lục 3, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi).

- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (Phụ lục VIII, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN).

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư  06/2011/TT-BCT ngày 31/2/2011 của Bộ Công thương về quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi.

- Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011.

- Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

- Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15/6/2016 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet.

- Công văn 531/XNK-XXHH ngày 16/6/2016 của Bộ Công Thương về việc Quyết định của Bộ Công Thương về quy trình cấp C/O ưu đãi qua Internet.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp C/O Tải về biểu mẫu
2 Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh Tải về biểu mẫu
3 Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
4 Hóa đơn thương mại Tải về biểu mẫu
5 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan
6 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam
Nộp hồ sơ mức độ 3