Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán tài sản gửi hồ sơ có liên quan đến tài sản cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Bước 2: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ.

Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định

- Bước 3: Xem xét tính hợp pháp của hồ sơ và tiến hành ký kết hợp đồng.

- Bước 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng ( tiến hành ban hành Quy chế bán đấu giá,thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết thông báo bán đấu giá

- Bước 5: Cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản bao gồm: Bán hồ sơ, thu phí tham gia đấu giá và tiền đặt cọc.

- Bước 6: Tổ chức đấu giá

- Bước 7: Thu tiền trúng đấu giá

- Bước 8: Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và giao hồ sơ cho khách hàng trúng đấu giá

- Bước 9: Bàn giao tiền trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá và lập biên bản thanh lý hợp đồng.

- Bước 10: Hoàn thiện hồ sơ và lưu hồ sơ, ghi kết quả vào sổ theo dõi tài sản và sổ

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

+ Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, nếu là tổ chức thì xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Số lượng hố sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 07 ngày đối với động sản, chậm nhất là 30 ngày đối với bất động sản kể từ ngày thông báo, niêm yết bán đấu giá nếu pháp luật không có quy định khác. Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân tổ chức thì thời hạn có thể rút ngắn theo thỏa thuận của 02 bên.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Ký kết hợp đồng mua bán tài sản.

h) Lệ phí: Phí tham gia đấu giá và phí đấu giá: Thực hiện theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Bình Phước quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh.

- Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định như sau:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

  • Mức thu phí đấu giá tài sản được quy định như sau:

TT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu +1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ  đồng

16,75 triệu +0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu +0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu +0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

k) Yêu cầu/điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC:

- Bộ Luật dân sự;

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

- Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Bình Phước quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá;

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký tham gia đấu giá
2 Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu