Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 15. Ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 9 NGÀY LÀM VIỆC)

- Bước 1. Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ (thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ) gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Công chức đại diện của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện (Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng CCVC&TCBM - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2. Phòng CCVC&TCBM thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt. Thời gian thực hiện 08 ngày làm việc.

- Bước 3. Sở Nội vụ chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thời gian được tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến và trên hệ thống dịch vụ trực tuyến).

c) Thành phần, số lượng sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị của các sở, ban ,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã;

+ Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo quy định;

+ Bản tự kiểm điểm của công chức (trường hợp công chức không đến dự kiểm điểm, thì phải kèm theo các thư mời theo quy định);

+ Biên bản họp kiểm điểm công chức tại cơ quan, đơn vị;

+ Biên bản của Hội đồng kỷ luật (ghi rõ nội dung kết luận của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật); văn bản kết luận của thanh tra, cơ quan điều tra, Ủy ban kiểm tra và các tài liệu có liên quan dến hành vi vi phạm của công chức (nếu có);

- Số lượng: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 09 ngày làm việc (trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công 01 ngày, Sở Nội vụ 08 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Công chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức; 

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chỉ áp dụng đối với trường hợp còn thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;.

- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

- Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn đề nghị của các sở, ban ,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã
2 Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo quy định
3 Bản tự kiểm điểm của công chức
4 Biên bản họp kiểm điểm công chức tại cơ quan, đơn vị
5 Biên bản của Hội đồng kỷ luật
Nộp hồ sơ mức độ 3