Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nhận đơn xin trợ cấp thường xuyên theo mẫu số 1 ghi theo hướng dẫn nộp tại UBND cấp xã

+ Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì xác nhận bản khai chuyển phòng LĐTBXH huyện giải quyết

+ Bước 03: Cá nhận nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã

 b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin trợ cấp thường xuyên theo mẫu

* Riêng đối với trường hợp: Người bị nhiễm HIV và đối tương tàn tật, tâm thần thì bổ sung giấy xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau thời gian niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân                                                        

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động, TB và XH; UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện: các cơ quan có liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã ký xác nhận vào hồ sơ của đối tượng.

h. Lệ phí: không                                          

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:  Đơn xin trợ cấp thường xuyên theo mẫu

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Là đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 3, 6, 7 và 9 Điều 4, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ. Khoản 4, 5 và 8 Điếu 1 Nghị định số 13/2010/NĐCP ngày 27/02/2010 của Chính phủ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

HỒ SƠ CẦN NỘP

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Đơn xin trợ cấp thường xuyên theo mẫu
2 Riêng đối với trường hợp: Người bị nhiễm HIV và đối tương tàn tật, tâm thần thì bổ sung giấy xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.
3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.