Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp bù lỗ thủy lợi phí

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lập và giao dự toán các đơn vị quản lý thủy nông lập dự toán thông qua Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định

- Bước 2: Đơn vị được giao dự toán Báo cáo thực hiện dự toán đến cơ quan giao dự toán và cơ quan tài chính (Sở Tài chính đối với các đơn vị thủy nông cấp tỉnh và Phòng TCKH đối với các đơn vị thủy nông cấp huyện). Báo cáo thực hiện dự toán là căn cứ để cấp bù thủy lợi phí cho đơn vị được giao.

- Bước 3: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về khoản trợ cấp do miễn thủy lợi phí theo chương trình mục tiêu để làm cơ sở Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí miễn thu thủy lợi phí cho địa phương.

   b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua bưu điện

   c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

   - Thành phần hồ sơ:

   + Tờ trình của đơn vị quản lý thủy nông

   + Kế hoạch cấp bù thủy lợi phí được duyệt

   + Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước

   + Biên bản nghiệm thu.

   + Biên bản thanh lý hợp đồng

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ

   e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

   - Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT

   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

   h) Lệ phí: không

   i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   + Kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi

   + Tổng hợp kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thành phố.

   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của Cty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012, sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.