Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1:

          + Công chức xử lý đơn thư, tiếp nhận đơn thư.

          + Tiếp nhận tài liệu, bằng chứng liên quan đến sự việc.

          + Tiếp nhận các nguồn thông tin có liên quan.

          - Bước 2:

          + Phân loại, xác định nội dung đơn thư xử lý đơn thư có nội dung khẩn cấp.

          + Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

          - Bước 3: Thông báo thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn cho người có khiếu nại, tố cáo được biết trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn thư.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn khiếu nại.

          + Đơn tố cáo.

          + Biên bản ghi lời trình bày của người khiếu nại, tố cáo.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

          - Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

          - Cơ quan phối hợp: Các ngành có liên quan.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

          h) Lệ phí: không.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Giấy Biên nhận.

          - Đơn tố cáo. 

- Đơn khiếu nại.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật khiếu nại năm 2011.

          - Luật Tố cáo năm 2011.

          - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

          - Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

          - Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.