Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 90 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Tiếp nhận và xử lý đơn

          + Nghiên cứu sơ bộ vụ việc.

          + Thụ lý vụ việc.

          + Xây dựng kế hoạch giải quyết vụ việc.

          + Tập hợp và nghiên cứu liệu liên quan.

          - Bước 2: Thẩm tra xác minh vụ việc:

          + Tiến hành xác minh đơn.

          + Báo cáo kết qủa thẩm tra xác minh.

          + Hoàn chỉnh phương án giải quyết

          - Bước 3:

          + Ban hành Quyết định/kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          + Công bố quyết định/kết luận.

          + Tổ chức thực hiện QĐ và kiểm tra theo dõi đôn đốc việc thực hiện QĐ/Kết luận.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.

          + Văn bản trả lời của người bị khiếu nại, tố cáo.

          + Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

          + Quyết định/kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          + Các tài liệu có liên quan khác.

          Hồ sơ phải được đánh số theo thứ tự và lưu giữ theo qui định.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          d) Thời hạn giải quyết:

          - Khiếu nại: 30 ngày đến 45 ngày;

- Tố cáo: 60 ngày đến 90 ngày.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

          - Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

          h) Lệ phí: không.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

           - Phiếu xử lý đơn khiếu tố.  

           - Phiếu chuyển đơn.

           - Mẫu quyết định... về việc giải quyết khiếu nại của...  

           - Giấy mời.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Khiếu nại năm 2011;

          - Luật Tố cáo năm 2011;

          - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

          - Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

          - Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;