Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm giải quyết

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Cán bộ chuyên trách nhận đơn thư tại Phòng Tiếp dân Sở Tài chính.

   - Bước 2: Xử lý đơn thư: Cán bộ chuyên trách giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kiểm tra các tài liệu chứng cứ do người khiếu nại tố cáo gửi đến; nếu nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết, thì tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính có văn bản chuyển/hướng dẫn tổ chức cá nhân gửi đơn đến cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết.

   b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện.

   c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

   - Thành phần hồ sơ:

   + Đơn khiếu nại, tố cáo.

   + Phiếu chuyển đơn/phiếu hướng dẫn, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   d) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

   e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

   - Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chuyển đơn/ Phiếu hướng dẫn.

   h) Lệ phí: không.

   i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu chuyển đơn/ Phiếu hướng dẫn

   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Khiếu nại năm 2011.

   - Luật Tố cáo năm 2011.

   - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

   - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

   - Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

   - Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.