Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Thương nhân nộp (01) bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của ngành Công
Thương thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận ngành Công Thương ghi Giấy biên nhận hồ sơ cho
thương nhân.
- Bước 3: Thương nhân nhận Giấy biên nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính
công.
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của ngành
Công Thương thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo
mẫu quy định ( Bản chính);
- Văn bản Thông báo thực hiện khuyến mại trước đó (Bản sao);
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tiếp nhận.
h. Phí, lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại
(Mẫu KM-8, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM- BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương
Mại và Bộ Tài Chính)
j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại;
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM- BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của
Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và
hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc
tiến thương mại.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại chinh_sua_thu_tuc_sua_doi_bo_sung.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4