Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại UBND cấp huyện.

- Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đă được cấp đối với trường hợp rách, nát.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư Số: 27/2011/TT-BNNPTNT ngày  13/11/2011 Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
2 Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đă được cấp đối với trường hợp rách, nát.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Thông tư Số: 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2011 Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 27_2011_TT-BNNPTNT.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4