Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối tượng xin liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt đến liên hệ Chủ rừng

- Bước 2: Nộp các giấy tờ có liên quan tại Chủ rừng

- Bước 3: Nhận kết quả tại Chủ rừng

b)  Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh

+ Văn bản chấp thuận vị trí của UBND tỉnh

+ Quyết định phê duyệt hiện trạng rừng của Sở NN & PTNT

+ Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi của UBND tỉnh

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh 

+ Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác của Sở NN & PTNT

+ Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính                    

d)  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày bên giao khoán nhận được các văn bản duyệt phương án khoán đến ngày người nhận khoán ký hợp đồng giao nhận khoán

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                              

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ  rừng

- Cơ quan phối hợp:  Sở NN & PTNT, Chi cục Kiểm lâm.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bàn giao vị trí.

h) Lệ phí : Không.                                          

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục  hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn trình tự giao rừng, cho thuê rừng

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh
2 Văn bản chấp thuận vị trí của UBND tỉnh
3 Quyết định phê duyệt hiện trạng rừng của Sở NN & PTNT
4 Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi của UBND tỉnh
5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh
6 Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác của Sở NN & PTNT
7 Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh