Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương (Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: 07 ngày)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu làm đơn theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố;
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu; Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ;
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố chuyển cho phòng chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố thẩm định và xem xét quyết định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố nhận hồ sơ kết quả giải quyết tại phòng chuyên môn.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả theo thời gian ghi trên giấy hẹn.
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) + M%E1%BA%ABu%20B_II_6b.doc
2 Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
3 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)