Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6. Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Công văn/giấy đề nghị cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - Bộ phân Đăng ký doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài.

            Bước 2: Tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cung cấp thông tin.

b) Cách thức thực hiện: Sau khi nhận được công văn/giấy đề nghị, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - Bộ phận Đăng ký doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn/giấy đề nghị do tổ chức, cá nhân tự lập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn/thông báo của Phòng Đăng ký doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp các thông tin theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

h) Lệ phí: Chưa quy định.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn/giấy đề nghị do tổ chức, cá nhân tự lập

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
2 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
Nộp hồ sơ mức độ 4