Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Đăng ký sang tên di chuyển đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Công an

Mã thủ tục

B-BCA-153488-TT

Cấp thực hiện

Cấp huyện

Lĩnh vực

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký sang tên xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Cán bộ tiếp nhận:

Hướng dẫn chủ xe kê khai Giấy Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo mẫu quy định.

Kiểm tra giấy tờ chuyển quyền sở hữu của xe quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe, quá trình mua bán giao nhận xe do người đang sử dụng xe kê khai đối với trường hợp mua bán qua nhiều chủ.

Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số qua dịch vụ bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ bưu điện để chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe (trừ trường hợp bị mất)

Bước 3: Thu giấy hẹn; trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Thành phần hồ sơ

a) Giấy Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe 

c) Đơn trình báo mất (trong trường hợp mất giấy đăng ký hoặc biển số hoặc mất cả đăng ký và biển số)

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Giấy Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe; Mẫu số 09

Thông tư 58/2020/TT-BCA

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

- Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Riêng sang tên đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người, mất giấy chứng nhận đăng ký xe sau 30 ngày nếu không có tranh chấp, khiếu kiện

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Bình Phước

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Tại trụ sở Đội CSGT Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy như sau:

1. Đội CSGT-TT Công an huyện Đồng Phú – thị trấn Tân Phú - huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước;

2. Đội CSGT-TT Công an huyện Bù Đăng – thị trấn Đức Phong - huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước

3. Đội CSGT-TT Công an huyện Bù Gia Mập – xã Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập – Bình Phước

4. Đội CSGT-TT-CĐ Công an huyện Bù Đốp – thị trấn Thanh Bình – huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước

5. Đội CSGT-TT Công an huyện Lộc Ninh – thị trấn Lộc Ninh – huyện Lộc Ninh – Bình Phước

6. Đội CSGT-TT Công an huyện Hớn Quản – thị trấn Tân Khai – huyện Hớn Quản  - tỉnh Bình Phước

7. Đội CSGT-TT Công an huyện Chơn thành – thị trấn Chơn Thành – huyện Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

8. Đội CSGT-TT Công an thị xã Bình Long – phường Hưng Chiến – thị xã Bình Long – tỉnh Bình Phước

9. Đội CSGT Công an thị xã Phước Long – phường Thác Mơ – thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Cấp Giấy Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12.

- Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 a) Giấy Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe
2 b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe
3 c) Đơn trình báo mất (trong trường hợp mất giấy đăng ký hoặc biển số hoặc mất cả đăng ký và biển số)