Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Công An

Mã thủ tục

 

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Lĩnh vực

Tổ chức, cán bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công an tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Công dân dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại xã, phường, thị trấn theo hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp thiếu, thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.
Bước 3: Công an cấp huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an cấp trên.
Bước 4: Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công dân dự tuyển (tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện).
Bước 5: Thẩm tra, xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối tượng dự tuyển.

Bước 6: Hội đồng tuyển chọn tập hợp kết quả và tổ chức thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối tượng dự tuyển.
Bước 7: Thông báo kết quả tuyển chọn: Phòng Tổ chức cán bộ thông báo kết quả về Công an cấp huyện.

Bước 8:Trường hợp tuyển chọn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thanh phố ký duyệt danh sách công dân được tuyển chọn.Căn cứ danh sách được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra Lệnh gọp công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và gửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người trúng tuyển 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn 01 bản 

Bước 9: Phòng Tổ chức cán bộ căn cứ danh sách kết luận, phân loại sức khỏe của Công an cấp huyện, phối hợp Bệnh xã Công an tỉnh tiến hành phúc tra sức khỏe.

Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an cấp huyện

 

Thành phần hồ sơ

a) Giấy khai sinh (nếu bản sao phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).

b) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn nơi cư trú) hoặc của cơ quan nơi công tác, có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm đóng dấu giáp lai.

c) Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu.

d) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).

e) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao có công chứng, chứng thực). 

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

31-Mẫu số 1a-BCA(X13)-2014.doc

 

 

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Không có quy định về thời hạn giải quyết.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Công an tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Công an tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

trực tiếp tại cơ quan Công an các tỉnh Bình Phước

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Căn cứ pháp lý của TTHC

  • Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  • Quy định số 2019/QĐ-UBND, ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Bình Phước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:

 1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú (công dân tuyển cho các đơn vị: K10, K20, C65 lấy trong độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22).

 2. Tiêu chuẩn chính trị:

+ Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hoặc là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.

4. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Sức khoẻ: thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện. Đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ cụ thể do Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế quy định.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy khai sinh (nếu bản sao phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).
2 Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn nơi cư trú) hoặc của cơ quan nơi công tác, có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm đóng dấu giáp lai.
3 Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu.
4 Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).
5 Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao có công chứng, chứng thực).