Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

GỬI CÂU HỎI

Họ và tên không được để trống.
Tiêu đề câu hỏi không được để trống.
Nội dung câu hỏi không được để trống.

Trả lời ông/bà Lương Văn Dư về việc: hỏi về việc giải quyết chế độ chính sách

Tôi là đối tươngj được hưởng chế độ theo QĐ số 57/2013 ngày 24 tháng 10 năm 2013 của TTg CP. Vì tôi là chuyên gia CPC thời gian từ tháng 7/1984 đến tháng 7/1987 đã làm đủ thủ tục từ đầu năm 2017 mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Xin hỏi vì sao?
Đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/1988 và sang giúp Campuchia từ ngày 01/01/1979 đến ngày 31/8/1989 được giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg. Trường hợp của ông (bà) trình bày đã làm đủ thủ tục từ đầu năm 2017 nhưng đến nay chưa được giải quyết, chúng tôi không có thông tin họ và tên, nơi cư trú để Sở Lao động - TBXH để kiểm tra và trả lời cụ thể. Vì vậy, đề nghị ông (bà) liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động – TBXH địa phương nơi cư trú để được kiểm tra và trả lời cụ thể. Xin chân thành cám ơn.