khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Để hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) bảo đảm yêu cầu tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP: “Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm”; và nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị:

Thực hiện khảo sát về trải nghiệm người dùng thông qua Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm). Địa chỉ đường dẫn truy cập và cung cấp thông tin khảo sát như sau: https://form.gov.vn/!Krc3U.

- Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022.

Đầu mối liên hệ của Cục Chuyển đổi số quốc gia: Đ/c Dư Đăng Long, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia, email: ddlong@mic.gov.vn, điện thoại: 0914.992.257.
Sở Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đ/c Nguyễn Văn Dự, điện thoại: 0888778078; email: dunv.ttcntttt@binhphuoc.gov.vn; Đ/c: Lê Tiến Thanh, phòng Bưu chính–Viễn thông-Công nghệ thông tin; email: thanhlt.stttt@binhphuoc.gov.vn. điện thoại: 0913642215;

Trân trọng./.