TIN MỚI:

Đăng ký tài khoản

Bước 1 : Vào địa chỉ website : http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn

Bước 2: Bấm vào nút “ĐĂNG KÝ” ở góc phải màn hình.

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và bấm nút “ĐĂNG KÝ” phía dưới