TIN MỚI:

Tra cứu thủ tục, tải biểu mẫu

Bước 1 : Vào địa chỉ website : http://dichvucong.binhphuoc.gov.vnBước 2: Bấm vào nút “THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”.

Bước 3: Tìm kiếm

  • Theo từ khoá
  • Theo đơn vị, lĩnh vực, mức độ...

Bước 4 : Bấm vào tên thủ tục để xem chi tiết

Bước 5 : Kéo thanh cuộn xuống phần Hồ sơ cần nộp để tải biểu mẫu