Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản 5 58
2 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 5 35
3 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 38
4 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản 10 18
5 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 7 25
6 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản 3 20
7 1. Công chứng bản dịch Công chứng 10 27
8 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 58
9 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa 15 13
10 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 352
11 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 191
12 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 225 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 101 Nộp hồ sơ mức 3
14 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1240
15 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 952
16 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 770
17 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Đức Đất đai 15 8071
18 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 2956
19 1. Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 174
20 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 3305