Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 7 20
2 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản 3 15
3 1. Công chứng bản dịch Công chứng 10 21
4 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản 10 13
5 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 95 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Đức Đất đai 15 7839
7 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 2749
8 1. Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 164
9 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Công chứng 2 555
10 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 15 95
11 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Phường An Lộc Lao động - Thương binh - Xã hội 2 4953
12 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 108
13 1.(Nhóm C) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 5 128