Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 25. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 5 85
2 26. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 5 87
3 27. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 5 104
4 28. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 5 87
5 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 120
6 2.1 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 85
7 2.2T Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 75
8 2.3 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 82
9 2.4 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 84
10 2.5 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 13 81
11 2.6 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 72
12 3.1 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
13 3.2 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
14 5.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(có giấy) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 67
15 D 9. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 72
16 4.2 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 74
17 D13. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 88
18 D14. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 69
19 4.1 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 102
20 D11. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 67