Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông trong nước 7 194
2 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Đức Đất đai 15 7370
3 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 2331
4 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 2660
5 1. Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 149
6 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Công chứng 2 537
7 (Có thuế) Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Bù Đốp Đất đai (vùng sâu vùng xa) 30 1188
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đất đai cấp xã (Vùng sâu vùng xa) 33 678
9 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 15 87
10 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội 2 4365
11 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 100
12 1.(Nhóm C) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 5 103
13 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 9 887
14 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Công thương (BQLKKT) 15 24
15 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 256
16 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1210
17 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 927
18 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 748
19 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND xã Đồng Nơ TTHC bãi bỏ 25 781
20 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND xã Minh Hưng TTHC bãi bỏ 10 2740